Werken in klantenteams

  • InGoedeBanen.nl

Zoals al in de nieuwsbrief van oktober aangekondigd, gaat InGoedeBanen.nl (IGB) vanaf begin januari (2018) werken met klantenteams. Omdat IGB de afgelopen jaren fors is gegroeid, bestaat de kans dat de afstand tussen klanten en IGB groter wordt. Omdat onpersoonlijke dienstverlening wel ongeveer het laatste is waar we voor willen staan, voegen we onze Supportafdeling samen met ons accountmanagement.

De klantenteams

Er worden 4 klantenteams geformeerd die elk hun eigen klantengroep geheel gaan bedienen. Klanten worden dus in principe altijd door dezelfde mensen bediend. Dat is prettig voor klanten, maar uiteraard ook voor ons. We leren klanten en hun specifieke behoefte dan nog beter kennen. Met als voordeel dat we ons product optimaal op uw behoefte kunnen afstemmen.

Uitgangspunt bij onze dienstverlening blijft het Service Level Agreement (SLA) waarin precies staat wat u van ons mag verwachten. Dit SLA is de minimale dienstverlening waarop u mag rekenen. Maar uit (intern) onderzoek blijkt dat we, gemiddeld genomen, onze diensten ver boven ons SLA kunnen aanbieden. Dat willen we natuurlijk graag zo houden!

Wat verandert er voor u?

Inhoudelijk zal er voor u niet zoveel veranderen. U kunt normaal doen wat u altijd al deed, uw ticket ‘inschieten’ of uw vragen mailen naar support of uw accountmanager. Doordat u altijd vanuit hetzelfde team wordt bediend, zijn de lijnen korter en is er altijd iemand aanwezig die uw specifieke behoefte kent. Dat betekent dat vragen meer to-the-point kunnen worden beantwoord maar ook bijvoorbeeld dat aanpassingen sneller kunnen worden doorgevoerd.

Eind december / begin januari stellen we uw team aan u voor.