Uitfasering MultiSourcing

  • InGoedeBanen.nl

In de loop van 2017 zal InGoedebanen.nl de module MultiSourcing uitfaseren. De afgelopen jaren is het gebruik van MultSourcing steeds verder afgenomen. Hoewel de module technisch goed functioneert, brengt het onze klanten niet helemaal waar ze naar op zoek zijn.

Het gebruik van MultiSourcing vertoont een dalende trend. Op dit moment gebruikt nog geen 2% van onze klanten deze module. Een van de redenen daarvoor is dat er inmiddels (betere) alternatieven beschikbaar zijn binnen IngoedeBanen.nl, zoals Search! & Match! van Textkernel.

Omdat de Module nauwelijks wordt gebruikt en er alternatieven beschikbaar zijn, vinden we het als InGoedeBanen.nl logischer om onze energie te steken in modules die een breder draagvlak hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om MultiSourcing vanaf 1 mei 2017 niet langer technisch te ondersteunen. De module zal medio 2017 definitief op inactief worden gezet als de module geen noemenswaardige toegevoegde waarde meer heeft.


Alternatief (optioneel)

Voor klanten waarvoor MultiSourcing niet toereikend was, of die graag een Search! oplossing binnen InGoedeBanen.nl willen integreren hebben we sinds kort de module MatchExtra. Deze module bevat naast een Search! oplossing ook Match! en Jobfeed van Textkernel. 

Search! & Match! is een door Textkernel ontwikkelde tool die niet alleen binnen InGoedeBanen.nl te gebruiken is maar ook in tal van andere softwaretoepassingen beschikbaar is. Door de combinatie van het intern en extern zoeken van kandidaten bij vacatures, maar ook het zoeken van actuele vacatures bij goede kandidaten, denken we onze klanten een interessante extra optie te bieden. Voor meer informatie over MatchExtra kunt u bij uw accountmanager terecht. Zij laten u graag zien wat de extra toegevoegde waarde voor u kan zijn.