Oude vrienden: VDAB & IGB

  • InGoedeBanen.nl

InGoedeBanen.nl en het Belgische VDAB werken al sinds 2011 samen. Deze samenwerking biedt vele voordelen voor onze (Belgische) klanten. VDAB is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Als regisseur van de arbeidsmarkt wil VDAB werkzoekenden helpen bij het vinden van een baan en werkgevers bij het vinden van de geschikte medewerker.

Krapte op de arbeidsmarkt

Door de aantrekkende economie ontstaat er een krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan de voorgaande jaren. Volgens cijfers van Jobfeed, is er een stijging van 19% in Q1 2018 tov Q1 2017 te zien in het aantal unieke vacatures dat geplaatst is. In het tweede kwartaal van 2018 zijn in België 274.290 unieke vacatures online geplaatst. Dat is een stijging van 12,3% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017.

Ook bij VDAB merken zij dit verschil. Er worden meer vacatures geplaatst. In Vlaanderen kan eigenlijk niemand om de VDAB heen. Meer dan 80% van de Belgische klanten van IGB maakt gebruik van de VDAB (voor de Nederlandse markt: VDAB is het Vlaamse equivalent van werk.nl) VDAB heeft één van de grootste vacaturedatabanken van Vlaanderen waar je als werkzoekende op zoek kan gaan naar een nieuwe uitdaging en waar je als werkgever jouw jobaanbiedingen kan plaatsen. Daarnaast biedt VDAB begeleiding aan werkgevers, werkzoekenden en werknemers om zo de arbeidsmarkt ten volle te ondersteunen.

Samenwerking

“IGB fungeert als tussenpartner voor bedrijven die vacatures wensen te plaatsen op de VDAB website. Deze koppeling heeft voor ons het voordeel dat IGB heel kort op de bal speelt en technische aanpassingen en/of verbeteringen heel snel implementeert. Een voorbeeld hiervan is het werken met competentiesjablonen en job gerelateerde competenties. IGB heeft deze vernieuwingen in hun eigen systemen ingebouwd waardoor alle binnenkomende vacatures over deze informatie beschikken. Op deze manier krijgt de VDAB kwaliteitsvolle vacatures aangeleverd die ook een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de gematchte profielen.” Aldus David Vicente – Sales verantwoordelijke VDAB.

“IGB en het Open Services team werken al een hele tijd nauw samen om onze gezamenlijke klanten zo goed mogelijk te helpen. We merken hierbij dat er in de loop van de jaren een synergie ontstaan is die een meerwaarde biedt voor alle betrokken partijen. Deze jarenlange samenwerking werkt ook wederzijds begrip en respect in de hand wat de kwaliteit van de geboden diensten bevordert.” En hier kunnen wij ons, als IGB, alleen maar bij aansluiten!

Wil je meer informatie over VDAB of de koppeling binnen IGB? Neem contact met ons op via info op ingoedebanen punt nl