Multiposting Marketingmix

  • InGoedeBanen.nl

Multiposting kan bijdragen aan een stabiele basis in de bezoekersaantallen van uw website. Een juiste inzet is echter wel van belang. Bij een verkeerde inzet kan het effect wel eens anders zijn dan u wilt.

Eigen website eerst

Een slimme multiposter zorgt ervoor dat u meer werkt aan de vindbaarheid van uw eigen website dan aan die van jobboards. Jobboards zorgen onmiskenbaar voor extra bezoekersstromen die, als u het slim aanpakt, allemaal leiden naar uw eigen website. 

Het multiposten van vacatures leidt hoe dan ook tot ‘duplicate content’. Dat is een bekend (of berucht) verschijnsel in de SEO (zoekmachineoptimalisatie) dat aangeeft dat dezelfde inhoud op meer plaatsen op internet te vinden is. Zoekmachines interpreteren dit als potentieel manipuleren van zoekresultaten en filteren duplicate content zoveel mogelijk uit de zoekresultaten. Alleen aan de bron van de informatie wordt waarde toegekend. 

Wanneer u dus zorgt dat de oorspronkelijke content (de bron) te vinden is op uw eigen website, zet u een potentieel nadeel om in een aantrekkelijk voordeel: alle externe vacatureplaatsingen verwijzen naar de vacature op uw eigen site (de bron). Als op veel plaatsen op internet naar een bron wordt verwezen, wordt aan die betreffende bron meer waarde toegekend. En dat heeft een positieve invloed op de vindbaarheid van die bron. M.a.w.: zoekmachines zullen uw website bovenaan plaatsen. 

Om te zorgen dat u uw eigen website het belangrijkste maakt, is het nodig dat u zelf de volgorde waarin vacatures worden gepost kunt bepalen. Eerst posten naar uw eigen website en pas later naar andere sites (bij InGoedeBanen.nl “posten met delay” genaamd), heeft daarnaast ook nog andere (operationele) voordelen.

Posten met delay

Zoekmachines indexeren alle websites op internet. Belangrijke, veelbezochte, websites worden vaker geïndexeerd dan kleinere websites. Het is in elk geval belangrijk om te zorgen dat uw eigen website wordt gezien als de bron van de vacatures. U leidt op die manier niet alleen alle bezoekers naar uw website toe, maar zorgt er ook voor dat zoekmachines (terecht) uw website zien als oorspronkelijke bron van de vacatures. 

Multiposting heeft de eigenschap dat u alle vacatures in een keer post naar alle sites waarop u de vacatures wilt plaatsen. Technisch gezien gebeurt dat meestal in 1 batch, (bijna) realtime. Dat betekent dat u geen of weinig invloedheeft op de volgorde waarin de plaatsingen door de jobboards worden geaccepteerd. Er van uitgaande dat zoekmachines de eerste site waarop ze een vacature vinden als bron aanmerken, is het van belang vacatures in de juiste volgorde te posten. 

Deze optie is niet in elke multipostingsoftware aanwezig. Operationeel heeft deze optie ook nog eens als voordeel dat vacatures die op de jobboards worden geplaatst nooit verwijzen naar een vacature die nog niet op uw eigen website verschenen is. In dat geval zal de eigen website een 404 error geven, wat juist voor de eigen website weer negatieve SEO effecten heeft (dode links die naar je eigen site verwijzen).

Kostenbesparing

Elke euro kunt u maar een keer uitgeven. Door vacatures slim uit te zetten op de juiste jobboards bespaart u kosten. Vacatures die eenvoudiger te vervullen zijn, kunnen eerst op goedkope of gratis jobboards worden gepost en met een vertraging van enkele dagen of bijvoorbeeld een week op betaalde jobboards. Als de gratis jobboards voldoende kandidaten opleveren, trekt u de vacature in voordat ze op de betaalde jobboards komen en bespaart u de kosten van een commerciële posting. Uw budget kunt u dan bewaren voor de lastiger in te vullen vacatures. 

Zo gaat u slim om met uw budget en kunt u respons op vacatures beter sturen en schalen. En daarmee bespaart u niet alleen op uw marketingbudget maar bent u ook efficiënter in uw backoffice.

Werken met uniforme rapportages

Naast het goed posten van vacatures is het voor elke marketeer (maar ook voor elke Recruiter) cruciaal om te meten wat het resultaat is van alle activiteit. Cijfers vormen de basis van evaluatie en eventuele bijsturing. Maar het ene cijfer is het andere niet; met andere woorden: wat wilt ueigenlijk meten? En kan dat wel met de software die ik gebruik? In het algemeen is software die kan werken met algemeen gebruikte meetmethoden het meest aan te bevelen. Gebruik van UTM codes zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de resultaten van uw acties kunt meten in Google Analytics. Dat is handig en maakt een vergelijking met de rest van uw site ook nog eens een stuk eenvoudiger. Welke rol spelen vacaturepostings eigenlijk in het totale website bezoek? Zit er ook een verschil in herkomst? Welke jobboards doen het beter dan anderen etc.

Imago

Gebruikers van multipostingsoftware gaan er, deels terecht, van uit dat hun vacatures altijd goed gepost worden. Helaas worden niet alle postings gecheckt op kwaliteit. Komen vacatures wel op de bedoelde manier op de jobboards terecht? Een juiste plaatsing en dan met name een juiste indeling hebben grote invloed op de respons. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Van oudsher is imago en uitstraling van een organisatie een belangrijk onderdeel van marketing. 

Imago in relatie brengen met vacatureplaatsingen lijkt misschien watvergezocht. Toch kan de potentiële impact van een niet goed ingedeelde vacature tamelijk groot zijn. Want wat zegt dit over uw organisatie? Onzorgvuldigheid of, erger nog, ondeskundigheid? En dat juist op een vakgebied waarin u als professional te boek wilt staan… Een kandidaat weet niet dat u uw vacatures geautomatiseerd plaatst. Dat is ook niet relevant voor een kandidaat. Het gebruik van multiposting mag dus niet leiden tot een onbedoelde indeling van uw vacatures, uw naam staat er immers onder! 

Sommige software zorgt voor automatische indeling van vacatures. Op zich is dat prima, het bespaart u veel extra tijd. Maar het is verstandig om er in dat geval wel voor te zorgen dat de vacatureindeling gewoon goed is of op zijn minst eenvoudig te corrigeren is. Een goede indeling van vacatures levert dus niet alleen een functioneel voordeel op, maar kan dus ook belangrijk zijn voor het imago van uw organisatie.

Mediakeuze

Past u uw mediakeuze aan aan uw software of uw software aan wat voor u het beste werkt? Geen bedrijf is hetzelfde. Er bestaat dus ook geen standaard die voor iedereen goed werkt. Daarom is keuzevrijheid in jobboards en flexibiliteit erg belangrijk. 

Wat voor het ene bedrijf goed werkt, kan voor een ander bedrijf zinloos blijken. De factoren die succes of mislukking bepalen zijn vooraf niet altijd goed in te schatten. Vaak is ‘trial & error’ de snelste manier om succesfactoren te bepalen. 

Dit principe is ook van toepassing op het posten van vacatures. Op welke jobboards is de respons voor u het hoogst? En op welke jobboards krijg ik de meeste en/of beste reacties? Dit verschilt per bedrijf. Zaken als: wat voor vacatures post u? Wie is uw doelgroep? Wat is uw positie in de markt? etc. spelen daarin allemaal een rol. 

Om te bepalen wat voor u de meest optimale werkwijze is heeft u in elk geval een goede rapportagemodule nodig die meet wat u wilt meten en weten. Daarnaast is het handig als u snel en eenvoudig jobboards binnen uw selectie kunt aanpassen. 

Een multiposter is geen mediabureau. Maar een goede multiposter zou u wel alle tools in handen moeten geven om zelf op eenvoudige wijze een goede selectie in beschikbare media te gaan maken. Want een optimale mediasamenstelling levert u uiteindelijk het beste ROI op.

Onderdeel van een groter geheel

Multiposting is van oorsprong bedoeld om het u makkelijker te maken vacatures naar een groot aantal media tegelijk te versturen. Daar is de software voor gemaakt. Maar als u daar toch al mee bezig bent, kunt u er net zo goed voor zorgen dat u volledig profiteert van alle bijkomende voordelen die dit soort software tegenwoordig kan bieden. 

Uiteraard is multiposting niet het ei van Columbus. Niet alle multipostingsoftware is klaar voor alle marketingdoeleinden. Daarnaast is multiposting altijd een onderdeel van een overkoepelende strategie voor SEO en SEA. Een multiposter heeft altijd alleen invloed op de vacatures op uw website. Weliswaar kan een juiste inzet flink bijdragen aan uw algehele vindbaarheid, maar het is altijd onderdeel van een hoger doel.

Uw online marketing wordt nooit bepaald door uw multiposter. Goede multipostingsoftware kan echter wel een stevige ondersteunende rol spelen in de vindbaarheid en ranking van uw website. Een juiste leveranciersselectie kan u dus veel extra opleveren en uw ROI op zowel recruitment als online marketing sterk verhogen.

Juiste balans vinden

Elke SEO deskundige zal u bevestigen dat SEO complex in elkaar steekt. Ogenschijnlijke positieve invloeden op uw vindbaarheid (zoals bijvoorbeeld het aantal links naar de vacatures op uw website), kunnen juist een nadeel worden als ze niet goed worden toegepast. Het verschil zit in details. Multiposting leidt altijd tot meer referrals naar uw website maar leidt niet altijd tot een betere vindbaarheid van uw website. Dat komt omdat u niet in elke software voldoende invloed kunt uitoefenen op de volgorde waarin uw vacatures worden gepost. 

Wanneer u multiposting wilt (gaan) inzetten voor een betere vindbaarheid van uw vacatures let dan bij uw keuze voor een aanbieder op:

  • Volgorde in posting moet te bepalen zijn (posten met delay); als dat niet zo is loopt u de kans dat u niet werkt aan de vindbaarheid van uw eigen site maar aan die van jobboards.
  • Keuze in jobboards moet eenvoudig zijn en daarnaast moeten jobboards makkelijk inwisselbaar zijn.
  • Gebruik van uniforme statistieken moet mogelijk zijn (bij voorkeur UTM codes kunnen toevoegen), immers goed meten is echt weten. Er zit nogal wat verschil in kwaliteit van statistieken, voor marketingdoeleinden is het echt belangrijk dat u echt kunt meten wat u wilt meten.
  • Beter goed posten dan snel posten. Kwaliteit van uw vacatureplaatsing is altijd belangrijker dan de snelheid waarmee u post. Imago en uitstraling van uw organisatie zijn niet te onderschatten factoren die erg bepalend kunnen zijn voor de perceptie van uw deskundigheid. Een combinatie tussen goed en snel posten is overigens gewoon beschikbaar.