Multiposten via Freelance.nl nu nog makkelijker

  • InGoedeBanen.nl

Voor onze klanten is het nog makkelijker geworden om vacatures te plaatsen op Freelance.nl. Als klant van InGoedebanen.nl hoef je nu niet meer een speciaal multiposting contract af te nemen bij Freelance.nl, maar komt multiposting beschikbaar binnen alle betaalde contractvormen bij Freelance.nl. Zo kan je meteen beginnen met het verspreiden van je vacatures. Multiposten wordt hierdoor dus nog makkelijker.

Meer weten over de voordelen van IGB en Freelance.nl? Mail naar info op ingoedebanen punt nl of bel 050 – 318 68 23.