InGoedeBanen.nl & SETU

  • InGoedeBanen.nl

InGoedeBanen.nl probeert om niet alleen haar eigen software te verbeteren, maar ook de interactie met andere software te vereenvoudigen. Daarom hebben we afgelopen jaren inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van de SETU standaard voor vacatureuitwisseling (SETU standard for Vacancies).

Door mee te praten over standaarden die vrij kunnen worden ingezet door allerlei softwarepakketten, hopen we tijd, inspanning en geld te besparen voor onze klanten. SETU zorgt voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de branche voor flexibele arbeid, een doelstelling die we als InGoedeBanen.nl van harte onderschrijven.


Meer info over deze standaarden en de partijen, vind je hier.

 Setu_Logo_Standaarden