InGoedeBanen.nl ondersteunt ESCO

  • InGoedeBanen.nl

In 2010 lanceerde de Europese Unie het project ESCO. ESCO staat voor European Skills, Competences, Qualifications and Occupations en heeft als hoofddoel de Europese arbeidsmarkt transparanter te maken. Dit gebeurt door de markt in staat te stellen vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen in de EU-verschillende landen aan elkaar te koppelen, zodat deze eenvoudig uitwisselbaar worden. ESCO maakt het matchen van personen aan vacatures of opleidingen eenvoudiger en kan door de arbeidsmobiliteit tussen EU landen makkelijker maken.

Het succes van ESCO valt of staat uiteindelijk bij het daadwerkelijke gebruik ervan. OmdatInGoedeBanen.nl het belangrijk vindt om haar klanten in staat te stellen deze ontwikkeling richting verdere transparantie en internationalisering van de arbeidsmarkt te gebruiken, heeftInGoedeBanen.nl de ESCO kwalificatie geïntegreerd in haar software. Hiermee wordt het voor klanten vanInGoedeBanen.nl mogelijk om op basis van de ESCO standaarden vacatures te verrijken met vaardigheden, competenties en kwalificaties. Daarnaast kunnen vacaturegegevens worden uitgewisseld tussen onze partners (recruitmentsystemen en jobboards) op basis van de ESCO definities. Hiermee isInGoedeBanen.nl binnen Nederland een van de eerste partijen die de ESCO kwalificatie integreert in haar software.

Meer informatie over de beoogde voordelen van ESCO:https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/ESCO_use_cases