Effecten van Corona op CPA (Deel 2)

Wat doet de Corona-crisis met de CPA (Cost Per Applicant)? Begin april plaatsten wij een artikel met gegevens over de maand maart. Daarin zagen we dat het aantal vacatures terugliep, maar er leek ook een kentering zichtbaar. We zijn nu een maand verder. Wat zeggen de cijfers van april? En heeft de huidige situatie ook zichtbare gevolgen voor de resultaten van vacatures die nog wel worden gepost? 

De meest zuivere (meetbare) graadmeter op dit vlak is op dit moment het CPA (Cost Per Applicant). Ten opzichte van maart nemen we in april weer een neerwaartse trend waar in vrijwel alle functiegroepen. 

ZORGFUNCTIES: CPA LIJKT NA PIEK TE NORMALISEREN

De uitzondering op die neerwaartse trend zijn functies in "Healthcare and Social Services". In de laatste week van maart zagen we in deze functiegroep een stijging van ongeveer 50% en deze ‘piek’ blijft doorlopen in de eerste twee weken van april. 

Gezien de medische situatie begin april, lijkt dat volkomen verklaarbaar. De druk om medewerkers voor ziekenhuizen en ander medisch (ondersteunend) personeel te vinden was op dat moment erg hoog. Echter zien we dat vanaf halverwege april in deze functiegroep weer normalisering plaatsvindt. Dit kan er mee te maken hebben dat de grip op COVID-19 stabiliseerde en de druk op het vinden van nieuw personeel enigszins afnam.

OVERIGE FUNCTIEGROEPEN STABILISEREN

In alle andere functiegroepen zagen we het CPA sterk dalen in maart, soms zelfs met zo'n 50%. 
We zien dat er na de laatste week van maart, geen verdere daling plaatsvindt. Het lijkt te stabiliseren, maar is nog niet op het oude niveau. Dit kunnen we gelukkig ook bevestigen voor de maand april, met hier en daar zelfs een lichte stijging. 

Deze grafieken zijn tot stand gekomen met behulp van o.a. de data van ons Platform Jobmarketing. Vind je dit soort informatie interessant, volg ons dan op LinkedIn. We zullen regelmatig interessante informatie delen.. Heb jij een suggestie of wil je graag dat we iets voor je uitzoeken? Laat het ons weten via marketing op ingoedebanen punt nl.